Video dørtelefon for villa består hovedsakelig av to komponenter: En monitor for plasering inne og et ringepanel for plasering ute.
Monitoren har skjerm som tennes automatisk når det ringes på - og har levende billde av den som står utenfor. Ringepanelet har
kamera. Det er mulig å snakke med den som ringer på - uten å åpne døra.

Video dørtelefon for boligsameie består av et ringepanel med kamera som har leilighets-valg og en monitor i hver leilighet. Det er også
mulighet for å ha ringepanel med kamera eller ringeknapp utenfor egen inngangsdør.