Video Dørtelefon - Boligsameie og kontor.

Tilbud på annlegg for boligsameie!

Vi gir 10% rabatt på alle annlegg som bestilles innen utgangen av 2016, så langt lageret rekker,

Om Video Dørtelefoner

Video dørtelefon for villa består hovedsakelig av to komponenter: En monitor for plasering inne og et ringepanel for plasering ute.
Monitoren har skjerm som tennes automatisk når det ringes på - og har levende billde av den som står utenfor. Ringepanelet har
kamera. Det er mulig å snakke med den som ringer på - uten å åpne døra.

Video dørtelefon for boligsameie består av et ringepanel med kamera som har leilighets-valg og en monitor i hver leilighet. Det er også
mulighet for å ha ringepanel med kamera eller ringeknapp utenfor egen inngangsdør. 

     
       
       

Montering

Send oss en mail med beskrivelse av bygget, anntall etasjer, hvor mange leiligheter på hver etasje osv,
så skreddersyr vi nødvendige komponenter etter det med en pris - samt et blokkskjema for oppsett.

Ved bestilling følger det med detaljerte koblingsannvisninger - slik at det er mulig å sette
opp annlegget uten grunnleggende fagutdannelse.