Kameramodul A2 - o/nr 100300

a-2-2
Forstørrelse
a-2-2a-2

Dersom det skal brukes 2 ringepanel er kameramodul A2
nødvendig. Kobles mellom monitor og ringepanel.